DSC 0049

نقاش حول فیلم ھا ھُنا الثورة | تونس

نظم دیوان تونس الشرق الشبابي بالتعاون مع منظمة بیزرتا للشباب والمھارات والمجلة الإلكترونیة “تونس ریفیو”، حلقة نقاشیة حول فیلم “ھا ھُنا الثورة” مع حضور مخرج الفیلم تیسیر بن ناصر. ویعرض الفیلم وجھة نظر العدید من أصحاب

المبادرات الناجحة للثورة ورؤیتھم المستقبلیة.