caux4

برنامج التعلم من أجل صناع السلام | سويسرا

حصل أعضاء الشبكة “عائشة اكویون” و “سمیح تكین” على فرصة لحضور برنامج “التعلم من أجل صناع السلام” الذي یعقد حالیاً في سویسرا. البرنامج الذي یتم تنظیمھ من قبل مؤسسة “مبادرات التغییر في سویسرا” یتخذ من “الھویات الأوروبیة والإسلامیة للشباب المسلمین” موضوعاً لھ، وذلك لفھم دورھم المھم في الربط والدمج بین المجتمعات، و خلال الفعالیة قدم أعضاؤنا رؤیة عن قیم الشرق الشبابي وھدفھ لتنمیة المستقبل.